Nákup

Dodavatelé

Vyplňte údaje o dodavatelích – adresu, jazyk komunikace, metody doručení, platební podmínky atd.

Můžete spravovat několik adres pod jednou společností – adresu sídla, fakturační adresu, doručovací adresu nebo zaznamenat kontaktní osobu.

*Přidejte označení produktu, který používá Váš dodavatel, aby bylo snažší najít ho a identifikovat jej v produktovém katalogu.


Žádost o nabídku

Sledujte stav Vašich nabídek a objednávek, výši objednávek či termín dodání. Jakmile Vám dodavatel schválí objednávku a pošle Vám zboží, mohou Vaši zaměstnanci ve skladu zboží umístit. Můžete používat jeden sklad či
více-skladové hospodářství pomocí  Odoo aplikace Sklady.

Odoo CMS - a big picture

Automatické objednávání

Nastavte pravidla pro zadávání objednávek tak, aby Odoo automaticky pořídilo chybějící zboží na základě aktuální úrovně zásob, minimálních množství na položku či na minimální množství pro dodavatele, množství prodeje nebo dalších parametrů. Pro každý produkt si můžete vybrat různé metody doplňování v závislosti na strategiích dodávek.

Dodavatelské ceníky

Můžete vytvářet nebo hromadně importovat ceníky vašich dodavatelů včetně dalších parametrů Vašho zboží. Cílem je zefektivinit nákupní proces založený na propagačních akcích, množství či speciálních smluvních podmínkách.


Pravidla znovuobjednání

Spravujte jednotlivé ceníky a dodavatele přímo na kartě produktu. Vytvořte si pravidla znovuobjednání. 

Pokud množství zásob klesne, Odoo vytvoří požadavek na nabídku. Snadno ho schválíte a pošlete emailem dodavateli.  

Vždy budete mít pro zákazníka dostatek zásob.

Využijte všechny Odoo funkcionality

Pohrajte si s filtry a seskupením dat pomocí běžných atributů. Podívejte se na všechny možné zobrazení v Odoo:

Seznam


Kanban

Kalendář


Pivotka


Graf


Tabulka


Formulář


Gantt


Máte více než jednu společnost?

Řiďte několik společností pomocí multi-company režimu.

Používejte jednu instanci Odoo k synchronizaci operací mezi různými společnostmi nebo sklady. Vytvářejte prodejní objednávky, sdílejte zákazníky, dodavatel a produkty. Spravujte faktury pro všechny společnosti najednou. Můžete ušetřit ještě více času automatizací fakturačního procesu mezi všemi společnostmi!

Můžete automaticky zrcadlit objednávky a faktury v nastavení více společností (vytvořte prodejní objednávku ve společnosti A a Odoo automaticky vytvoří nákupní objednávku ve společnosti B).
Další skvělou zprávou je, že můžete mít více e-shopů (řešeno v Odoo Multi-shop) v rámci jednoho systému Odoo. Orgis IT má modul Multi-eCommerce pro zákazníky v hostingu. Máte zájem o více informací?  Kontaktujte nás

Objevte další užitečné aplikace..

Fakturace

Snadno vytvoříte přijatou fakturu z nákupní objednávky. Spravujte dodavatelské faktury, vytvářejte opakující se platby, fakturujte timesheety. Jednodušše platťě pohodlněji.

Objevte více

CRM

Spravujte všechny typy produktů jako jsou: služby, naskladnitelné zboží nebo spotřebovatelné zboží (jako jsou například vouchery). Jedním kliknutím vytvořte z nabídky objednávku a odešlete ji zákazníkovi.

Objevte více

Nechte nám tu své číslo a my se vám ozveme.