ODOO MIGRACE

Proces migrace na novější verzi Odoo ...

Proces naší migrace spočívá v migraci starší verze Odoo na verzi novější a to při zachování stávajících dat. Je možné migrovat i z výrazně starších verzí na verzi nejnovější, je však nezbytné migrovat postupně, tak aby byl zachován migrační řetězec.
Níže uvádíme příklad migrace z Odoo 9 na Odoo 12:

Odoo 9 → Odoo 12: Odoo 9 → Odoo10 → Odoo 11 → Odoo 12

   Typy migrace:


   1. lMigrace "čistého" Odoo (bez aplikací třetích stran a bez programových/Odoo Studio úprav). Rychlá migrace, při které probíhá upgrade pouze officiálních Odoo modulů.

   2. Migrace Odoo, které obsahuje aplikace třetích stran nebo programové/ Odoo Studio úpravy.

   • Je nezbytné zkontrolovat a aktualizovat kód aplikací třetích stran (v případě, pokud daná aplikace není k dispozici pro novější verzi).

   • Je nezbytné zkontrolovat a aktualizovat kód, který byl vytvořen v rámci programových úprav/změn.

   • Aktualizace kódu musí být hotov ještě před tím, než započne migrace dat.

   • Oficiální Odoo moduly jsou migrovány dle standardních procesů. 

   Jak může probíhat proces migrace:

   1) Zákazník nám poskytne zdrojový kód programátorsky upravených nebo zcela nově vytvořených aplikací, seznam aplikací třetích stran, které používá ve stávající verzi Odoo a kopii produkční databáze pro migraci.

   Orgis IT zajistí update upravených modulů (pokud je žádáno, režim Time & Material) a migraci dat do nové databzáze.

   2) Zákazník nám poskytne zdrojový kód programátorsky upravených nebo zcela nově vytvořených aplikací, seznam aplikací třetích stran, které používá ve stávající verzi Odoo a přístup do produkční databáze pro migraci.

   Orgis IT zajistí update upravených modulů (pokud je žádáno, režim Time & Material) a migraci dat do nové databzáze.

   ! Je nezbytné počítat s časem navíc, který bude spotřebován na zajištění úkonů s databází a komunikaci se zákazníkem.

   Jak bude doručen výsledek migrace:


   1)  Orgis IT předá aktualizované kódy a databázi zákazníkovi pro finální kontrolu  (pokud zákazník využíval stávající systém i během migračního procesu, nebudou tyto nová data v migraci zohledněna).

   2) Orgis IT předá aktualizované kódy a databázi zákazníkovi pro finální kontrolu  (data a funkcionalita) dle procesů zmíněných v odstavci 1). Po potvrzení správnosti bude migrace dat zopakována, tak aby byla zajištěna aktuálnost dat. Tato varianta migrace probíhá v tzv. Time-stress modu.

   POZNÁMKA: Čas potřebný pro migraci kódu je  individuální a vychází z objemu a náročnosti programovacích úprav případně nových aplikací, které byly vyvinuty na míru. 

   Taktéž závisí na rozšíření Odoo modulů/aplikacích používaných v upraveném kódu, protože oficiální Odoo moduly jsou většinou mezi verzemi pozměněny/rozšiřovány (některé ze straších Odoo modulů mohli být odstraněny, změněny nebo zahrnuty do nového modulu, ..).

   Karel Kalista

   Nechte nám tu své číslo a my se vám ozveme.