Importy dat

Dobré vědět...

Importovat můžete kontakty, objednávky, dodavatelské ceníky, prodejní ceníky, bankovní výpisy, produkty a mnoho dalšího, ale ještě než začnete, ujistěte se že:

 • výsledný soubor k importu je ve formátu csv (comma separated value)

 • výsledný soubor je uložen v unicode 8 (UTF-8) pro správné kódování názvů

 • pokud importujete datumy, jsou převedené na formát RRRR-MM-DD HH:MM:SS

  Importér není vhodný na import většího množství dat (řádově nad 1000 záznamů), pro import většího počtu záznamů je nutné zvolit vhodnější způsob importu.

Příprava dat

Importem lze nastavit všechna pole, která se dají vyplnit při ručním vytváření, nicméně některé typy polí (zejména relační pole) způsobují nepřehlednost výsledného dokumentu a komplikují celý process importu.

Pokud potřebujete naimportovat i vazební pole doporučujeme rozdělit si importy na více kroků.  K aktualizaci pak můžete využít externí ID.

Externí ID

Pro účely importu slouží Externí ID jako identifikátor záznamu z cizího systému.   

Pomocí externího ID lze v budoucnu záznamy aktualizovat. Pokud není externí ID nastaveno při importu, systém automaticky přiřadí každému záznamu vlastní vygenerované externí ID.Jako externí ID může být použit jakýkoliv znak anglické abecedy, číslo, podtržítko, znak mínus i mezera (mezeru doporučujeme nahradit podtržítkem).

  Odoo text and image block

  Importy produktů a variant

  Před samotným importem je nutné založit všechny atributy (barva, velikost, apod.) a jejich hodnoty (černá, žlutá, S, M, L, ...). K založení lze použít import.
  Import produktů s variantami provádějte v záložce produktů.

  Ukázková struktura
  id - externí ID pro produktovou kartu
  Name - název produktu
  Type - typ produktu (možné varianty jsou product, consumable, service)
  Internal reference - interní označení produktové karty 
  Internal Category - interní kategorie produktu
  Sale Price - základní (tzv. katalogová) cena
  Cost - nákupní cena
  Product Attributes / Attribute - atributy pro vytvoření produktových variant 
  Product Attributes / Attribute Values - hodnoty atributu
  Products / Reference - interní označení produktové varianty
  Products / Barcode - čárový kód produktové varianty
  Products / Attributes - hodnota atributu pro produktovou variantu
         Odoo CMS - a big picture

         Importy obrázků

         Pro import obrázků k produktům je nutné obrázky převést do BASE64 a vložit přímo do csv souboru, z těchto důvodů je lepší pro import obrázků zvolit lepší cestu, například hromadný import přes API.

         Odoo text and image block

         Odoo IMPORT

         Ujistěte se, že jste přepnutí do pohledu list view.

           Pokud ani po přepnutí do list view nevidíte tlačítko importu, nemáte právo na import pro daný model, nebo je importování dat zakázané. 

         klikněte na tlačítko  IMPORT a nahrajte požadovaný soubor.
         Kliknutím na  "CSV Format Options" můžete nastavit kódování obsahu souboru a oddělovač hodnot.

          Ověřte, že jsou všechny atributy ze souboru nastaveny na správnou hodnotu. Pokud nechcete daný atribut importovat, křížkem nastavte na "Don't import"

         Před samotným importem doporučujeme provést validaci dat.  Pokud jsou data v pořádku a dají se importovat můžete kliknout na tlačítko import.

         Nekonzistence dat, nebo špatně zadané hodnoty jsou vypsány chybovou hláškou.

         Tak jak jste uspěli? Dopadlo vše v pořádku? Doufáme, že ano :)
         Jestli jste narazili na nějaký zádrhel, který se Vám nepodařil vyřešit, tak nám dejte vědět.
         Pomůžeme Vám jej rozlousknout.

         Ondřej Kolman

         Nechte nám tu své číslo a my se vám ozveme.