orgis hantec

Taky se Vám stává, že Vám někdo nerozumí?

Najdete tu pár obecných výrazů, ale také zde najdete výrazy přímo s Odoo, které používáme. Hlavně naše vysvětlení neporovnávejte se slovníkem cizích slov nebo s wikipedií ;-)

ERP    Enterprise resource planning
Systém, který Vám pomůže řídit firmu. U nás je to Odoo. 
CRM    Customer relationship management
Jde o programy či aplikace, které Vám pomohou se dlouhodobě zaměřovat na vztah se zákazníky. To abyste nezapomněli zatelefonovat v domluvený čas, poslat nabídku či přijít na schůzku.
DMS     Document management system
Systém pro správu firemních dokumentů. Nemusíte pak řešit problémy s verzemi dokumentů, s tím, že dokument má uložený na ploše kolega, který má zrovna dovolenou. Všechny dokumenty jsou přístupné pro všechny, kdykoliv a odkudkoliv.
IS    Information system
Informační systém. SW, který Vám pomůže se sběrem a šíření informací, abyste mohli lépe plánovat a řídit společnost.  
Task
Task je úkol pro vývojáře. Každé zákaznické přání se rozdělí na jednotlivé tasky, tedy jasně stanovené zadání pro programátory. Může jít např. o vytvoření šablony daňového dokladu nebo přidání pole do formuláře. 
Subtask   
S ohledem na význam tasku se jedná o podúkol. Tzn. pokud task je vytvoření šablony dokumentu, může být subtask např. specifikace číselné řady dokumentu.
DB        Database
Databáze je systém souborů, v našem pojetí např. databáze kontaktů. 
SaaS        Software as a Service
Jde o software, který provozuje poskytovatel na svém zařízení. U nás to je hosting Odoo.
URL        Uniform Resource Locator
Se používá jako přesný identifikátor na internetu, skládá se z několika úrovní domén. U náse se s URL setkáte při objednávce hostingu, kde si svoji URL nastavujete. Je tedy o adresu, přes kterou se dostanete ke svému Odoo. Např. https://example..odoois.com
Sprint    
Normálně jde o krátký a rychlý sportovní závod, u nás je to však období na programování. Sprinty plánujeme v délce cca 14 dnů a v rámci projektu alespoň 2 sprinty předem. Zákazník i my máme tak představu, co je naší náplní práce na dalších několik týdnů.
Bug
Bug je prostě chyba. Znamená to, že programátor udělal  někde chybu, může jít o překlep nebo neošetřený stav, který může nastat.
IMAP
Metoda přístupu k mailům. IMAP Vám umožňuje přístup k emailům odkudkoliv a kdykoliv, emaily se nikam nestahují a nikam se neukládají.  
POP
Na rozdíl od IMAP tato metoda funguje na principu, že emaily jsou stahovány do zařízení. Jakmile se do zařízení emaily stáhnou, tak z webového mailového klienta zmizí.
SSL        Secure Sockets Layer
Bezpečnostní certifikát, který umožňuje bezpečnější komunikaci na internetu.
PoS         Point of sale
Pokladní místo, jde zjednodušeně o pokladu jako v jakémkoliv obchodě. V Odoo je to samostatný modul, napojením na tiskárnu a čtečku platebních karet můžete prodávat rohlíky, oblečení nebo limonády.
BOM        Bill of material
Kusovník. S tímto pojmem se setkáte ve skladovém hospodářství. Kusovník znamená seznam komponent, které potřebujete pro výrobu kompletního výrobku. Např. stůl se skládá ze 4 nohou, desky, 8 šroubů a 8 matiček.

FIFO        First In Fist Out
Metoda řízení skladových zásob. Přeložit ji můžeme jako První dovnitř, první ven. Představit si tuto metodu můžeme jako frontu u pokladny. Kdo přijde první, ten je první obsloužen. 

LIFO        Last In First Out
Stejně jako FIFO jde o metodu řízení skladových zásob. Přeložit to můžeme jako Poslední dovnitř, první ven.

FEFO         First Expired First Out
Přeložit můžeme jako První expiruje, první ven. Nejčastěji se používá tato metoda v potravinářském průmyslu. 
wkhtmltopdf
Jak to jen vysvětlit. Zkrátka něco díky čemuž můžeme z webu vytisknout .pdf  :-)
Template
Šablona, v našem pojetí jde o šablonu dokumentu. Např. daňový doklad, skladová výdejka/příjemka, nebo také šablona nabídky či poptávky.

Frontend
Je to část webu, která je viditelná a přístupná pro běžného návštěvníka.  
Backend
Jde o část webu, která slouží k administraci webových stránek. Jinak řečeno, je to část, kterou nevidí Váš zákazník. 

Nasadit
Nasadit u nás znamená, že to co jsme naprogramovali si můžete vyzkoušet na testu a pak teprve na produkci.

Test
Je u nás testovací prostředí klienta. Dejme tomu neostrá verze systému, kde chyby nevadí. Naopak se tam vše ladí a když je vše podle představ, nasazujeme na produkci.

Produkce
Produkce je pro nás produkční prostředí, tzn. to co skutečně zákazník používá. Aby se předešlo bugům je první krok nasazení na test, po provedení všech testů pak na produkci.
B2B    Business to Business
Obchodní vztah mezi společnostmi.

B2C    Business to Customer

Obchodní vztah mezi společností a koncovým zákazníkem.

Routy
Jde o nadefinovaná pravidla, jak se produkty pohybují mezi sklady. Například, že všechny nakoupené produkty jdou na sklad A, poté na kontrolu kvality a potom na finální lokaci. 
Workflow
Jsou to na sebe navazující kroky v rámci procesu. Příkladem může být prodejní workflow. Kde je poptávka - nabídka - objednávka. 
MRP    Material Requirements Planning
Jde o systém pro plánování výroby.

Teď už nám snad budete lépe rozumět. Kdyby ne, zpunktujeme nějaký kafe a vysvětlíme...

Jana Prošková

Nechte nám tu své číslo a my se vám ozveme.